wiza Angola

Wiza Angola

Rodzaje wiz

 • wiza krótkoterminowa (do 7 dni pobytu)

 • wiza zwykła (do 30 dni pobytu)

 • wiza biznesowa

 • wiza tranzytowa

Czas realizacji wizy

 • tryb ekspresowy: 2-3 dni robocze

 • tryb normalny: 7-8 dni roboczych

Do terminów realizacji należy doliczyć czas na przesłanie dokumentów do nas i czas na odesłanie paszportu z wizą przez nas.
W przypadku obsługi osobistej dokumenty w konsulacie składamy następnego dnia po ich dostarczeniu do nas.

Cena wizy do Angoli

 • koszt realizacji wizy różni się w zależności od rodzaju wizy i czasu jej realizacji
 • koszt opłaty konsularnej jest inny dla poszczególnych rodzajów wiz, a ustalane przez konsulat stawki są zmienne
 • gwarancja ceny po kontakcie z nami – bez dodatkowych i ukrytych dopłat

Skontaktuj się z nami, aby poznać aktualnie obowiązującą i całkowitą cenę Twojej wizy. Zadzwoń, napisz email lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego online.

Podstawowe wymagane dokumenty

 • paszport ważny minimum 6 miesięcy od dnia zakończenia ważności wizy, z przynajmniej dwiema wolnymi stronami
 • wypełniony czarnym długopisem i drukowanymi literami wniosek wizowy podpisany zgodnie z podpisem w paszporcie – pobierz wniosek
 • 2 aktualne zdjęcia:
  – nowsze niż w paszporcie i nie starsze niż 3 miesiące
  – kolorowe, na jasnym tle
  – twarz na wprost
  – rozmiar 3,5 x 4,5 cm
 • oryginał i kopia Międzynarodowej Książeczki Szczepień Światowej Organizacji Zdrowia WHO tzw. „żółta książeczka” – potwierdzenie ważnego szczepienia przeciwko żółtej febrze

Pozostałe wymagane dokumenty – w zależności od rodzaju wizy

wiza krótkoterminowa

 • kopia strony głównej paszportu oraz stron zawierających wizy
 • potwierdzenie posiadania środków na utrzymanie (200 USD na każdy dzień pobytu w Angoli) – oryginał wyciągu z banku w języku angielskim, nie starszy niż 7 dni przed złożeniem
 • potwierdzenie zakwaterowania lub zaproszenie od obywatela Angoli lub od instytucji (bądź firmy) zarejestrowanej w Angoli – wysłane faksem do Ambasady w Warszawie oraz jego kopia dołączona do wniosku wizowego
 • podanie osoby aplikującej lub instytucji zatrudniającej, z prośbą o wydanie wizy, skierowane do Ambasady Republiki Angoli w Polsce
 • podpisane zobowiązanie do przestrzegania praw obowiązujących na terenie Angoli

wiza zwykła

 • kopia strony głównej paszportu oraz stron zawierających wizy
 • potwierdzenie rezerwacji biletu lotniczego (w obie strony)
 • potwierdzenie posiadania środków na utrzymanie (200 USD na każdy dzień pobytu w Angoli) – oryginał wyciągu z banku w języku angielskim, nie starszy niż 7 dni przed złożeniem
 • potwierdzenie zakwaterowania lub zaproszenie od obywatela Angoli lub od instytucji (bądź firmy) zarejestrowanej w Angoli – wysłane faksem do Ambasady w Warszawie oraz jego kopia dołączona do wniosku wizowego
 • podanie osoby aplikującej lub instytucji zatrudniającej, z prośbą o wydanie wizy, skierowane do Ambasady Republiki Angoli w Polsce
 • podpisane zobowiązanie do przestrzegania praw obowiązujących na terenie Angoli

wiza biznesowa

 • kopia strony głównej paszportu oraz stron zawierających wizy
 • potwierdzenie rezerwacji biletu lotniczego (w obie strony)
 • list delegujący z firmy na wyjazd
 • zaproszenie od kontrahenta na wyjazd biznesowy
 • podpisane zobowiązanie do przestrzegania praw obowiązujących na terenie Angoli
 • oryginał i kopia karty pobytu w Polsce (w przypadku cudzoziemców)

wiza tranzytowa

 • potwierdzenie rezerwacji biletu lotniczego
 • potwierdzenie posiadania środków na utrzymanie (200 USD na każdy dzień pobytu w Angoli) – oryginał wyciągu z banku w języku angielskim, nie starszy niż 7 dni przed złożeniem
 • paszport z ważną wizą do państwa docelowego (jeżeli wiza taka jest konieczna)

Ważne informacje

Konsulat może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku wizowym oraz ma prawo zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Konsulat może odmówić wydania wizy bez podania przyczyny i bez zwrotu opłat.

Wiza jest wydawana na określoną we wniosku liczbę dni i jest ważna tylko w terminie podanym we wniosku.

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprawdź warunki uzyskania wizy do innych krajów