Wiza Kaza

Wiza Kazachstan

Zgodnie z oficjalną decyzją Rządu Republiki Kazachstanu obywatele Rzeczypospolitej Polskiej od 1 stycznia 2017 roku posiadają prawo na wjazd i wyjazd do/z Kazachstanu bez konieczności uzyskania wiz kazachskich jeżeli okres ich pobytu nie przekracza 30 dni kalendarzowych.
Niezbędna rejestracja obywateli Polski odbywać się będzie w trakcie kontroli granicznej przy wjeździe na teren kraju.

Zniesienie wiz dotyczy wyłącznie wiz biznesowych oraz turystycznych.
Wymóg posiadania wiz nadal będzie obowiązywał międzynarodowych przewoźników drogowych, osób udających się do pracy i nauki.

Rodzaje wiz

 • wiza biznesowa

 • wiza turystyczna

 • wiza prywatna

 • wiza tranzytowa

 • wiza dla kierowców

 • wiza pracownicza

Czas realizacji wizy

 • tryb ekspresowy: 3 dni robocze

 • tryb normalny: 5 dni roboczych

WAŻNE! Sprawdź kalendarz dni roboczych konsulatu TUTAJ

Do terminów realizacji należy doliczyć czas na przesłanie dokumentów do nas i czas na odesłanie paszportu z wizą przez nas.
W przypadku obsługi osobistej dokumenty w konsulacie składamy następnego dnia po ich dostarczeniu do nas.

Cena wizy do Kazachstanu

 • koszt realizacji wizy różni się w zależności od rodzaju wizy i czasu jej realizacji
 • koszt opłaty konsularnej jest inny dla poszczególnych rodzajów wiz, a ustalane przez konsulat stawki są zmienne
 • gwarancja ceny po kontakcie z nami – bez dodatkowych i ukrytych dopłat

Skontaktuj się z nami, aby poznać aktualnie obowiązującą i całkowitą cenę Twojej wizy. Zadzwoń, napisz email lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego online.

Podstawowe wymagane dokumenty

 • paszport ważny minimum 6 miesięcy od dnia zakończenia ważności wizy, z przynajmniej dwiema wolnymi stronami
 • wypełniony wniosek wizowy podpisany zgodnie z podpisem w paszporcie – pobierz wniosek
 • wypełnione i podpisane podanie o wizę – pobierz podanie
 • 1 aktualne zdjęcie:
  – nowsze niż w paszporcie i nie starsze niż 3 miesiące
  – kolorowe, na jasnym tle
  – rozmiar 3,5 x 4,5 cm
 • zaświadczenie o zatrudnieniu – pismo w oryginale, na papierze firmowym, zawierające nazwę pracodawcy, stanowisko i okres zatrudnienia
 • podpisane przez osobę aplikującą upoważnienie dla Business Promotion EXPO – pobierz upoważnienie

Pozostałe wymagane dokumenty – w zależności od celu pobytu

wiza turystyczna trzykrotna

 • turystyczne poparcie wizowe /do zrealizowania u nas/

wiza biznesowa

 • biznesowe poparcie wizowe /do zrealizowania u nas/

wiza tranzytowa

 • paszport z ważną wizą do państwa docelowego (jeżeli wiza taka jest konieczna)
 • bilety na środek transportu do Państwa docelowego

wiza prywatna

 • zaproszenie – pismo w oryginale sporządzone przez Departament Policji Migracyjnej Republiki Kazachstanu

Ważne informacje

Konsulat może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku wizowym oraz ma prawo zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Konsulat może odmówić wydania wizy bez podania przyczyny i bez zwrotu opłat.

Wiza jest wydawana na określoną we wniosku liczbę dni i jest ważna tylko w terminie podanym we wniosku.

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprawdź warunki uzyskania wizy do innych krajów