wiza Algieria

Wiza Algieria

Rodzaje wiz

 • wiza turystyczna (jednokrotna, dwukrotna, wielokrotna)

 • wiza biznesowa (jednokrotna, dwukrotna, wielokrotna)

W przypadku zainteresowania innymi typami wiz (np. wiza dyplomatyczna, wiza prasowa, wiza rodzinna, wiza studencka, wiza tranzytowa) skontaktuj się z nami.
Wizy wydawane są na okres do 30 dni i do 90 dni.

Czas realizacji wizy

 • tryb standardowy: 14 dni

Do terminu realizacji należy doliczyć czas na przesłanie dokumentów do nas i czas na odesłanie paszportu z wizą przez nas.
W przypadku obsługi osobistej dokumenty w konsulacie składamy następnego dnia po ich dostarczeniu do nas.

Cena wizy do Algierii

 • koszt realizacji wizy różni się w zależności od rodzaju wizy i czasu jej realizacji
 • koszt opłaty konsularnej jest inny dla poszczególnych rodzajów wiz, a ustalane przez konsulat stawki są zmienne
 • gwarancja ceny po kontakcie z nami – bez dodatkowych i ukrytych dopłat

Skontaktuj się z nami, aby poznać aktualnie obowiązującą i całkowitą cenę Twojej wizy. Zadzwoń, napisz email lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego online.

Podstawowe wymagane dokumenty

 • paszport ważny minimum 6 miesięcy od dnia zakończenia ważności wizy, z przynajmniej dwiema wolnymi stronami
 • wniosek wizowy wypełniony online i podpisany zgodnie z podpisem w paszporcie – wniosek na stronie internetowej Ambasady Algierii przejdź do wniosku wizowego
 • 1 aktualne zdjęcie:
  – nowsze niż w paszporcie i nie starsze niż 3 miesiące
  – kolorowe, na jasnym tle
  – twarz na wprost
  – rozmiar 3,5 x 4,5 cm
 • ubezpieczenie na czas wyjazdu – kup polisę u nas

Pozostałe wymagane dokumenty – w zależności od rodzaju wizy

wiza turystyczna

 • zaproszenie od osoby prywatnej

wiza biznesowa

 • oryginał zaproszenia od algierskiego kontrahenta, wysłany faksem do Ambasady Algierii w Warszawie

Ważne informacje

Konsulat może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku wizowym oraz ma prawo zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Konsulat może odmówić wydania wizy bez podania przyczyny i bez zwrotu opłat.

Wiza jest wydawana na określoną we wniosku liczbę dni i jest ważna tylko w terminie podanym we wniosku.

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?