wiza Białoruś

Wiza Białoruś

 

Wiza na Białoruś bez obowiązku Twojego stawiennictwa w konsulacie.

 

Rodzaje wiz

 • wiza turystyczna

 • wiza służbowa

 • wiza prywatna

 • wiza tranzytowa

 • wiza dla kierowców

Czas realizacji wizy

 • tryb ekspresowy: 2 dni robocze

 • tryb normalny: 5 dni roboczych

Czas realizacji liczony jest od dnia złożenia przez nas kompletu dokumentów w jednostce konsularnej.
Do terminów realizacji należy doliczyć czas na przesłanie dokumentów do nas i czas na odesłanie paszportu z wizą przez nas.
W przypadku obsługi osobistej dokumenty w konsulacie składamy następnego dnia po ich dostarczeniu do nas.

Cena wizy na Białoruś

 • koszt realizacji wizy różni się w zależności od rodzaju wizy i czasu jej realizacji
 • koszt opłaty konsularnej jest inny dla poszczególnych rodzajów wiz, a ustalane przez konsulat stawki są zmienne
 • gwarancja ceny po kontakcie z nami – bez dodatkowych i ukrytych dopłat

Skontaktuj się z nami, aby poznać aktualnie obowiązującą i całkowitą cenę Twojej wizy. Zadzwoń, napisz email lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego online.

 

Podstawowe wymagane dokumenty

 • paszport ważny minimum 3 miesiące od dnia zakończenia ważności wizy, z przynajmniej dwiema wolnymi stronami
 • wniosek wizowy wypełniony elektronicznie i podpisany zgodnie z podpisem paszportowym – przejdź do wniosku
 • 1 aktualne zdjęcie:
  – nowsze niż w paszporcie i nie starsze niż 3 miesiące, umożliwiające identyfikację osoby aplikującej
  – rozmiar 3,5 x 4,5 cm
  – kolorowe, ostre, na jasnym tle
  – wydrukowane na papierze wysokiej jakości
  – zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,
  – przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, patrzącą na wprost, z zamkniętymi ustami
  – twarz nie może być przesłonięta włosami
 • polisa ubezpieczeniowa firmy TU Europa – suma ubezpieczenia zdrowotnego minimum 10 000 EUR – kup polisę u nas

Pozostałe wymagane dokumenty – w zależności od rodzaju wizy

Wiza turystyczna
– jednokrotna

 • pismo na papierze firmowym od białoruskiego biura turystycznego adresowane do Wydziału Konsularnego Ambasady Białorusi (na żądanie konsula) – pobierz wzór pisma
 • potwierdzenie rezerwacji hotelowej – rezerwacja hotelowa do realizacji u nas

Wiza służbowa
– jednokrotna lub dwukrotna na okres do 30 dni

 • pismo na papierze firmowym od firmy białoruskiej adresowane do Wydziału Konsularnego Ambasady Białorusi – pobierz wzór pisma

– wielokrotna na okres do 90 dni

 • pismo na papierze firmowym od firmy białoruskiej adresowane do Wydziału Konsularnego Ambasady Białorusi – pobierz wzór pisma

– wielokrotna na okres do jednego roku

 • pismo na papierze firmowym od firmy białoruskiej adresowane do Wydziału Konsularnego Ambasady Białorusi – pobierz wzór pisma
 • kopię kontraktu lub umowy o współpracy pomiędzy firmą polską, a firmą białoruską wystawiającą zaproszenie, poświadczoną oryginalną pieczątką i podpisem (na każdej stronie) przez jedną ze stron – oryginał jest wymagany do wglądu
 • zaświadczenie w oryginale o zatrudnieniu w firmie, która zawarła umowę z firmą białoruską na papierze firmowym z podpisem i pieczątką osoby upoważnionej

Konsul może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte w podanie od firmy białoruskiej (na przykład: wypis /oryginał/ z Rejestru państwowego osób prawnych oraz przedsiębiorców indywidualnych Republiki Białoruś o rejestracji firmy białoruskiej lub kopię zaświadczenia o rejestracji firmy białoruskiej, potwierdzonej przez białoruskiego – potwierdzenie oryginalne; dokument potwierdzający fakt pracy obcokrajowca w firmie, która zawarła umowę z białoruską osobą prawną, wystawiony na druku firmowym ze strony firmy zagranicznej oraz podpisany przez osobę jej zarządzającą /oryginał/).

Wiza prywatna
– jednokrotna lub dwukrotna do 30 dni

 • zaproszenie w oryginale wystawione przez Urząd Obywatelstwa i Migracji lub kserokopia paszportu osoby zapraszającej – obywatela Białorusi (strona ze zdjęciem, danymi osobowymi, pieczątką z meldunkiem) – na żądanie konsula.

– wielokrotna na okres powyżej 30 dni

 • zaproszenie w oryginale wystawione przez Urząd Obywatelstwa i Migracji

Wiza tranzytowa
– jednokrotna, dwukrotna lub wielokrotna

 • kopia ważnej wizy państwa docelowego
 • ubezpieczenie
 • pismo na papierze firmowym z prośbą o wydanie wizy (dotyczy tylko kierowców)

Wiza dla kierowców
– jednokrotna lub dwukrotna – do 30 dni

 • kserokopia licencji polskiej firmy zatrudniającej kierowcę
 • pismo na papierze firmowym z prośbą o wydanie wizy

– wielokrotna – trzymiesięczna lub roczna

 • kserokopia licencji polskiej firmy zatrudniającej kierowcę
 • pismo na papierze firmowy z prośbą o wydanie wizy
 • zaświadczenie z ZMPD

Ważne informacje

Konsul może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku wizowym oraz ma prawo zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Konsul może odmówić wydania wizy bez podania przyczyny i bez zwrotu opłat.

Wiza jest wydawana na określony termin i jest ważna tylko w podanym okresie.

Cudzoziemcy, którzy są byłymi obywatelami Białorusi zobowiązani są do złożenia kopii zaświadczenia o rezygnacji z obywatelstwa Republiki Białoruś.

Dokumenty należy składać nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowanym wyjazdem.

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?