wiza Brazylia

Posiadacze polskich paszportów mogą podróżować do Brazylii w celach turystycznych do 90 dni pobytu bez konieczności ubiegania się o wizę.

Wiza Brazylia

Rodzaje wiz

 • pracownicza typu V – roczna, wielokrotna

Czas realizacji wizy

 • tryb ekspresowy: 7 dni roboczych

 • tryb normalny: 14 dni roboczych


Czas realizacji liczony jest od dnia złożenia przez nas kompletu dokumentów w jednostce konsularnej.
Do terminów realizacji należy doliczyć czas na przesłanie dokumentów do nas i czas na odesłanie paszportu z wizą przez nas.
W przypadku obsługi osobistej dokumenty w konsulacie składamy następnego dnia po ich dostarczeniu do nas.

Cena wizy do Brazylii

Skontaktuj się z nami, aby poznać aktualnie obowiązującą i całkowitą cenę Twojej wizy. Zadzwoń, napisz email lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego online.

Wymagane dokumenty do wizy

 • paszport ważny minimum 6 miesięcy od dnia zakończenia ważności wizy, z przynajmniej dwiema wolnymi stronami
 • wniosek wizowy wypełniony online – przejdź do wniosku wizowego
  – nowsze niż w paszporcie i nie starsze niż 3 miesiące
  – rozmiar 35mm x 45mm (odległość od podbródka do wierzchołka głowy musi wynosić od 31 do 36 mm)
  – na białym tle, kolorowe, ostre, bez cieni i odblasków
  – wydrukowane na papierze wysokiej jakości
  – zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron
  – przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, patrzącą na wprost, z zamkniętymi ustami
  – twarz nie może być przesłonięta włosami
 • pismo przewodnie od instytucji lub firmy, którą interesant reprezentuje z informacją o celu pobytu oraz o danych dotyczących strony brazylijskiej
 • europejski akt urodzenia – oryginał
 • świadectwo niekaralności
 • świadectwo szczepienia
 • upoważnienie Ambasady Brazylii do wydania wizy przez Wydział Imigracji (DIM) brazylijskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na podstawie wcześniejszego zatwierdzenia umowy przez Generalny Zarząd do Spraw Imigracji (Coordenação-Geral de Imigração – CGIg) brazylijskiego Ministerstwa Pracy i Zatrudnienia.
  W takich sytuacjach strona brazylijska jest odpowiedzialna za procedurę ubiegania się o zatwierdzenie umowy (zezwolenie do pracy) przy Ministerstwie.

Wiza pracownicza typu V jest wydawana obcokrajowcowi, planującemu wjazd do Brazylii w celach:

 • podjęcia pracy na podstawie umowy podpisanej ze stroną brazylijską
 • prowadzenia usługi dla brazylijskiego rządu na podstawie umowy, konwencji lub międzynarodowego aktu w których Brazylia stanowi część, uznanych przez brazylijskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • prowadzenia usługi dla instytucji religijnej lub pomocy społecznej jako wolontariusz, nie będącemu w stosunkach pracy z brazylijską osobą prawną
 • prowadzenia usługi opieki technicznej wynikającej z umowy, porozumienia o współpracy, konwencji lub innych podobnych instrumentów podpisanych z zagraniczną osobą prawną
 • szkolenia zawodowego bezpośrednio po zakończeniu studiów wyższych lub studiów technicznych, nie będącemu w stosunkach pracy z brazylijską osobą prawną
 • szkolenia pracownika zagranicznej firmy, która posiada filię w Brazylii, nie wynagradzanemu przez stronę brazylijską
 • uczenia języków obcych
 • członka załogi statku, który operuje na brazylijskich wodach terytorialnych na podstawie umowy czarterowej, świadczenia usługi lub ryzyka podpisanej z brazylijską osobą prawną
 • członka załogi zagranicznego kutra czarterowanego przez brazylijską firmę
 • członka załogi oraz innych fachowców, którzy wykonują odpłatną działalność na pokładzie statku pasażerskiego w rejsach po brazylijskich wodach przybrzeżnych oraz rzecznych

Ważne informacje

Konsulat może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku wizowym oraz ma prawo zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Konsulat może odmówić wydania wizy bez podania przyczyny i bez zwrotu opłat.

Wiza jest wydawana na określony termin i jest ważna tylko w podanym okresie.

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?