wiza Chiny

Wiza Chiny

Rodzaje wiz

 • wiza turystyczna

 • wiza biznesowa

 • wiza studencka

 • wiza pracownicza


W przypadku zainteresowania innymi typami wiz (np. wiza grupowa, wiza tranzytowa, wiza dla dzieci) skontaktuj się z nami.

Czas realizacji wizy

 • tryb ekspresowy: 4 dni robocze

 • tryb normalny: 7 dni roboczych

Czas realizacji liczony jest od dnia złożenia przez nas kompletu dokumentów w jednostce konsularnej.
Do terminów realizacji należy doliczyć czas na przesłanie dokumentów do nas i czas na odesłanie paszportu z wizą przez nas.
W przypadku obsługi osobistej dokumenty w konsulacie składamy następnego dnia po ich dostarczeniu do nas.


Cena wizy do Chin

 • koszt realizacji wizy różni się w zależności od rodzaju wizy i czasu jej realizacji
 • koszt opłaty konsularnej jest inny dla poszczególnych rodzajów wiz, a ustalane przez konsulat stawki są zmienne
 • gwarancja ceny po kontakcie z nami – bez dodatkowych i ukrytych dopłat

Skontaktuj się z nami, aby poznać aktualnie obowiązującą i całkowitą cenę Twojej wizy. Zadzwoń, napisz email lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego online.

Wymagane dokumenty

Wiza turystyczna

 • paszport ważny minimum 6 miesięcy od dnia zakończenia ważności wizy, z przynajmniej dwiema wolnymi stronami
 • kopia paszportu – strona ze zdjęciem
 • wypełniony online wniosek wizowy – przejdź do wniosku wizowego
 • 1 aktualne zdjęcie cyfrowe do zamieszczenia we wniosku online:
  – nowsze niż w paszporcie i nie starsze niż 6 miesięcy
  – wymiary: szerokość 354-420 pikseli, wysokość 472-560 pikseli
  – format i rozmiar pliku: JPEG, 40-120 KB
  – kolor: RGB 24 bit true colour
  – zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków,
  – wyraz twarzy nautralny, oczy otwarte, usta zamknięte, widoczne uszy
  – okulary są dopuszczalne o ile soczewki nie są przyciemniane, nie ma odblasków, cieni, a ramki nie zasłaniają oczu
  – nakrycia głowy są dopuszczalne jedynie jeżeli są noszone z powodów religijnych i nie zasłaniają twarzy
  – tło białe lub zblizone do białego
  Dokładne wymagania dotyczące zdjęć dostępne są na oficjalnej stronie – zobacz tutaj
 • 2 aktualne zdjęcia wydrukowane na papierze wysokiej jakości
  – nowsze niż w paszporcie i nie starsze niż 6 miesięcy
  – wymiary: 33 mm x 48 mm
  – zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków,
  – wyraz twarzy nautralny, oczy otwarte, usta zamknięte, widoczne uszy
  – okulary są dopuszczalne o ile soczewki nie są przyciemniane, nie ma odblasków, cieni, a ramki nie zasłaniają oczu
  – nakrycia głowy są dopuszczalne jedynie jeżeli są noszone z powodów religijnych i nie zasłaniają twarzy
  – tło białe lub zblizone do białego
  Dokładne wymagania dotyczące zdjęć dostępne są na oficjalnej stronie – zobacz tutaj
 • rezerwacja lotnicza
 • rezerwacja hotelowa
 • kserokopia karty pobytu w Polsce lub kserokopia rejestracji obywatela UE na terenie Polski lub ksero wizy pracowniczej (w przypadku cudzoziemców).
 • oryginał karty pobytu lub rejestracji obywatel UE na terenie Polski tylko do wglądu (w przypadku cudzoziemców)

Wiza biznesowa

 • paszport ważny minimum 6 miesięcy od dnia zakończenia ważności wizy, z przynajmniej dwiema wolnymi stronami
 • kopia paszportu – strona ze zdjęciem
 • wypełniony wniosek wizowy – przejdź do wniosku wizowego
 • 1 aktualne zdjęcie (inne niż w paszporcie)
  – nowsze niż w paszporcie i nie starsze niż 3 miesiące
  – rozmiar 3,5 x 4,5 cm
  – kolorowe, ostre, na jasnym tle
  – wydrukowane na papierze wysokiej jakości
  – zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,
  – przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, patrzącą na wprost, z zamkniętymi ustami,
  – twarz nie może być przesłonięta włosami
 • zaproszenie od chińskiego kontrahenta – najlepiej oryginał
 • rezerwacja lotnicza
 • rezerwacja hotelowa
 • kserokopia karty pobytu w Polsce lub kserokopia rejestracji obywatela UE na terenie Polski lub ksero wizy pracowniczej (w przypadku cudzoziemców).
 • oryginał karty pobytu lub rejestracji obywatel UE na terenie Polski tylko do wglądu (w przypadku cudzoziemców)

Wiza studencka

 • paszport ważny minimum 6 miesięcy od dnia zakończenia ważności wizy, z przynajmniej dwiema wolnymi stronami
 • kopia paszportu – strona ze zdjęciem
 • wypełniony online wniosek wizowy – przejdź do wniosku wizowego
 • 1 aktualne zdjęcie cyfrowe do zamieszczenia we wniosku online:
  – nowsze niż w paszporcie i nie starsze niż 6 miesięcy
  – wymiary: szerokość 354-420 pikseli, wysokość 472-560 pikseli
  – format i rozmiar pliku: JPEG, 40-120 KB
  – kolor: RGB 24 bit true colour
  – zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków,
  – wyraz twarzy nautralny, oczy otwarte, usta zamknięte, widoczne uszy
  – okulary są dopuszczalne o ile soczewki nie są przyciemniane, nie ma odblasków, cieni, a ramki nie zasłaniają oczu
  – nakrycia głowy są dopuszczalne jedynie jeżeli są noszone z powodów religijnych i nie zasłaniają twarzy
  – tło białe lub zblizone do białego
  Dokładne wymagania dotyczące zdjęć dostępne są na oficjalnej stronie – zobacz tutaj
 • 2 aktualne zdjęcia wydrukowane na papierze wysokiej jakości
  – nowsze niż w paszporcie i nie starsze niż 6 miesięcy
  – wymiary: 33 mm x 48 mm
  – zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków,
  – wyraz twarzy nautralny, oczy otwarte, usta zamknięte, widoczne uszy
  – okulary są dopuszczalne o ile soczewki nie są przyciemniane, nie ma odblasków, cieni, a ramki nie zasłaniają oczu
  – nakrycia głowy są dopuszczalne jedynie jeżeli są noszone z powodów religijnych i nie zasłaniają twarzy
  – tło białe lub zblizone do białego
  Dokładne wymagania dotyczące zdjęć dostępne są na oficjalnej stronie – zobacz tutaj
 • potwierdzenie o przyjęciu do szkoły w Chinach – formularz JW201 lub JW202
 • rezerwacja lotnicza

Wiza pracownicza

W przypadku wiz pracowniczych obowiązkowe jest osobiste stawiennictwo w Konsulacie osoby aplikującej. Realizujemy jedynie odbiór paszportu z wizą.
Wiza jest ważna przez 30 dni od daty przybycia, podczas których osoba aplikująca i  pracodawca muszą ubiegać się o tymczasowe zezwolenie na pobyt na czas trwania umowy – minimum 90 dni i maksymalnie 5 lat.

 • paszport ważny minimum 6 miesięcy od dnia zakończenia ważności wizy, z przynajmniej 3 całkowicie wolnymi, czystymi obustronnymi kartkami (nie muszą znajdować się obok siebie)
 • kopia paszportu – strona ze zdjęciem
 • wypełniony online wniosek wizowy – przejdź do wniosku wizowego
 • 1 aktualne zdjęcie cyfrowe do zamieszczenia we wniosku online:
  – nowsze niż w paszporcie i nie starsze niż 6 miesięcy
  – wymiary: szerokość 354-420 pikseli, wysokość 472-560 pikseli
  – format i rozmiar pliku: JPEG, 40-120 KB
  – kolor: RGB 24 bit true colour
  – zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków,
  – wyraz twarzy nautralny, oczy otwarte, usta zamknięte, widoczne uszy
  – okulary są dopuszczalne o ile soczewki nie są przyciemniane, nie ma odblasków, cieni, a ramki nie zasłaniają oczu
  – nakrycia głowy są dopuszczalne jedynie jeżeli są noszone z powodów religijnych i nie zasłaniają twarzy
  – tło białe lub zblizone do białego
  Dokładne wymagania dotyczące zdjęć dostępne są na oficjalnej stronie – zobacz tutaj
 • 2 aktualne zdjęcia wydrukowane na papierze wysokiej jakości
  – nowsze niż w paszporcie i nie starsze niż 6 miesięcy
  – wymiary: 33 mm x 48 mm
  – zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków,
  – wyraz twarzy nautralny, oczy otwarte, usta zamknięte, widoczne uszy
  – okulary są dopuszczalne o ile soczewki nie są przyciemniane, nie ma odblasków, cieni, a ramki nie zasłaniają oczu
  – nakrycia głowy są dopuszczalne jedynie jeżeli są noszone z powodów religijnych i nie zasłaniają twarzy
  – tło białe lub zblizone do białego
  Dokładne wymagania dotyczące zdjęć dostępne są na oficjalnej stronie – zobacz tutaj
 • oryginał zezwolenia na podjęcie pracy przez obywatela RP, wystawione przez Ministerstwo Pracy Chińskiej Republiki Ludowej
 • zaproszenie do wizy pracowniczej wystawione przez Ministerstwo Pracy Chińskiej Republiki Ludowej
 • kserokopia karty pobytu w Polsce lub kserokopia rejestracji obywatela UE na terenie Polski lub ksero wizy pracowniczej (w przypadku cudzoziemców).
 • oryginał karty pobytu lub rejestracji obywatel UE na terenie Polski tylko do wglądu (w przypadku cudzoziemców)

Ważne informacje

Konsulat może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku wizowym oraz ma prawo zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Konsulat może odmówić wydania wizy bez podania przyczyny i bez zwrotu opłat.

Wiza jest wydawana na określony termin i jest ważna tylko w podanym okresie.

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?