wiza Mongolia

Wiza Mongolia

Rodzaje wiz

 • wiza wjazdowa /Entry/

 • wiza powrotna /Re-entry/

 • wiza tranzytowa /Transit/

Wjazd

 • jednokrotny /Single/

 • dwukrotny /Double/

 • wielokrotny /Multiple/

Data ważności wiz /Enter before/:

Dla wszystkich typów wiz „wjazdowych” i „tranzytowych” datą ważności jest okres od dnia wystawienia wizy do dnia wjazdu do kraju. Dla wiz „Powrotnych” przez datę ważności rozumie się okres od dnia wyjazdu z kraju do dnia powrotu.

Pobyt /Duration of stay/:

Pobyt zaczyna się liczyć od dnia następnego kiedy obcokrajowiec przekroczył granicę Mongolii.

Czas realizacji wizy

 • tryb normalny: 3-5 dni roboczych

Do terminów realizacji należy doliczyć czas na przesłanie dokumentów do nas i czas na odesłanie paszportu z wizą przez nas. W przypadku obsługi osobistej dokumenty w konsulacie składamy następnego dnia po ich dostarczeniu do nas.

Cena wizy do Mongolii

 • koszt realizacji wizy różni się w zależności od rodzaju wizy i czasu jej realizacji
 • koszt opłaty konsularnej jest inny dla poszczególnych rodzajów wiz, a ustalane przez konsulat stawki są zmienne
 • gwarancja ceny po kontakcie z nami – bez dodatkowych i ukrytych dopłat

Skontaktuj się z nami, aby poznać aktualnie obowiązującą i całkowitą cenę Twojej wizy. Zadzwoń, napisz email lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego online.

Podstawowe wymagane dokumenty

 • paszport ważny minimum 6 miesięcy od dnia zakończenia ważności wizy, z przynajmniej dwiema wolnymi stronami
 • wypełniony wniosek wizowy podpisany zgodnie z podpisem w paszporcie – pobierz wniosek
 • 2 aktualne zdjęcia:
  – nowsze niż w paszporcie i nie starsze niż 3 miesiące
  – rozmiar 3,5 x 4,5 cm
  – kolorowe, ostre, na jasnym tle
  – wydrukowane na papierze wysokiej jakości
  – zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,
  – przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, patrzącą na wprost, z zamkniętymi ustami,
  – twarz nie może być przesłonięta włosami

Pozostałe wymagane dokumenty – w zależności od rodzaju wizy

Wiza biznesowa

 • zaproszenie z firmy z Mongolii

Wiza tranzytowa

Do wizy tranzytowej wymagana jest wiza kraju docelowego. Wiza tranzytowa jednokrotna jest ważna od dnia przekroczenia granicy dla podróżujących pociągiem lub samolotem przez 48 godzin, samochodem przez 5 dni.

Wiza pracownicza – kategorii „HG”

Wydawana jest obcokrajowcom oraz osobom bez obywatelstwa podróżującym do Mongolii w celu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę niezależnie od rodzaju posiadanego paszportu. Wiza „HG” uprawnia obcokrajowca do podjęcia pracy w Mongolii. Oprócz wizy kategorii „HG” do legalnego podjęcia pracy
w Mongolii należy uzyskać zezwolenie na pracę z Ministerstwa Pracy Mongolii oraz zezwolenie na pobyt długoterminowy w Mongolii.

Wizy pracownicze albo na pobyt długoterminowy wydawane są przez Główny Urząd ds. Cudzoziemców
i Repatriacji /GUCR/ Mongolii w Ułan Bator. Pracodawca, bądź partner biznesowy wnioskodawcy powinien zorganizować i udzielić pomocy w kontakcie z GUCR. Po rozpatrzeniu sprawy GUCR powinien poinformować Ambasadę, gdzie ma być wydana wiza, o jej rodzaju i kategorii. Wnioskodawcy ubiegający się o wizy pobytowe długoterminowe lub wizy pracownicze muszą przedłożyć pismo od GUCR, list z zaproszeniem od swojego partnera biznesowego w Mongolii lub inny dokument dokumentujący potrzebę wydania takiej wizy wraz
z pozostałymi, standardowymi dokumentami wymaganymi przy ubieganiu się o wydanie wizy.

Wiza studencka – kategorii „S”

Wydawana jest obcokrajowcom oraz osobom bez obywatelstwa podróżującym w celu odbycia studiów, przekwalifikowania się, praktyki, przeprowadzenia badań, niezależnie od rodzaju posiadanego paszportu. Wiza kategorii „S” uprawnia obcokrajowców do podjęcia nauki w Mongolii.

Wizy kategorii „S” wydawane są na podstawie zgody z Głównego Urzędu ds. Cudzoziemców i Repatriacji /GUCR/ Mongolii w Ułan Batorze. Mongolska uczelnia wyższa, na której wnioskodawca zamierza odbyć studia powinna zorganizować i udzielić pomocy w kontakcie z GUCR. W celu uzyskania wizy studenckiej wnioskodawca powinien posiadać następujące dokumenty, w tym:

 • oficjalne pismo Ministerstwa Nauki i Edukacji Mongolii ze zgodą na podjęcie nauki w Mongolii
 • oficjalne pismo z wyższej uczelni przyjmującej
 • świadectwo rejestracji uczelni przyjmującej
 • kopię paszportu wnioskodawcy

Ważne informacje

Konsulat może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku wizowym oraz ma prawo zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Konsulat może odmówić wydania wizy bez podania przyczyny i bez zwrotu opłat.

Wiza jest wydawana na określoną we wniosku liczbę dni i jest ważna tylko w terminie podanym we wniosku.

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?