wiza Tajlandia

Od 11 sierpnia 2011 roku posiadacze polskich paszportów mogą podróżować do Tajlandii w celach turystycznych do 30 dni pobytu bez konieczności ubiegania się o wizę.

Gdy pobyt będzie przekraczał 30 dni lub cel wizyty będzie inny niż turystyczny, należy ubiegać się o wizę.

W sytuacji, gdy granica Tajlandii będzie przekraczana drogą lądową z państw sąsiednich (Laos, Malezja, Kambodża i Birma) pobyt wynosi 15 dni. 


Przekraczając granicę Tajlandii i korzystając ze zwolnienia wizowego należy posiadać:

 • paszport ważny minimum 6 miesięcy w momencie wjazdu
 • bilety potwierdzające opuszczenie terytorium Tajlandii w ciągu 30 dni
 • środki finansowe na pobyt (10.000 Baht/osoba, 20.000 Baht/rodzina)

Wiza Tajlandia

Rodzaje wiz

 • wiza turystyczna – tylko powyżej 30 dni pobytu

 • wiza tranzytowa

 • wiza non-immigrant

 • wiza dyplomatyczna

 • wiza służbowa

 • wiza kurtuazyjna

Czas realizacji wizy

 • Czas realizacji wiz turystycznych i służbowych: 2 dni robocze

 • Czas realizacji innych typów wiz: skontaktuj się z nami

Do terminu realizacji należy doliczyć czas na przesłanie dokumentów do nas i czas na odesłanie paszportu z wizą przez nas.
W przypadku obsługi osobistej dokumenty w konsulacie składamy następnego dnia po ich dostarczeniu do nas.

Cena wizy do Tajlandii

 • koszt realizacji wizy różni się w zależności od rodzaju wizy i czasu jej realizacji
 • koszt opłaty konsularnej jest inny dla poszczególnych rodzajów wiz, a ustalane przez konsulat stawki są zmienne
 • gwarancja ceny po kontakcie z nami – bez dodatkowych i ukrytych dopłat

Skontaktuj się z nami, aby poznać aktualnie obowiązującą i całkowitą cenę Twojej wizy. Zadzwoń, napisz email lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego online.

Wiza turystyczna

 • jednokrotna – ważna 3 miesiące od daty wydania
 • wielokrotna – ważna 6 miesięcy od daty wydania

Wymagane dokumenty

 • paszport lub inny dokument podróży, ważny minimum 6 miesięcy
 • wypełniony wniosek wizowy – pobierz wniosek
 • fotografia paszportowa wnioskodawcy (3,5 x 4,5 cm)
 • urzędnicy konsularni mają prawo wymagać dodatkowych dokumentów, jeśli uznają to za stosowne

Podróżni przybywający do Tajlandii na podstawie wizy turystycznej mogą pozostać na terenie Królestwa Tajlandii przez okres nie dłuższy niż 30 lub 60 dni od daty wjazdu. Obywatele państw wymienionych na liście krajów zwolnionych od obowiązku posiadania wizy turystycznej, lub z którymi Tajlandia posiada podpisane dwustronne porozumienia o ruchu bezwizowym mogą pozostać na terenie Królestwa Tajlandii przez okres nie dłuższy niż 60 dni. Obywatele pozostałych państw, mogą pozostać na terenie Królestwa Tajlandii przez okres nie dłuższy niż 30 dni.

Cudzoziemcy planujący pozostanie na terytorium Królestwa Tajlandii dłużej, lub chcący zmienić rodzaj wydanej wizy, powinni złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Imigracyjnym Tajlandii. Przedłużenie pobytu oraz zmiana niektórych rodzajów wiz na inny zależy wyłącznie od uznania urzędnika w Urzędzie Imigracyjnym.

Dodatkowe informacje

Obywatele niektórych państw są zobowiązani do ubiegania się o wydanie wizy jedynie w placówkach dyplomatycznych Ambasad lub Konsulatów Generalnych Królestwa Tajlandii w kraju z którego pochodzą / w kraju stałego pobytu, lub w wyznaczonej dla nich placówce dyplomatycznej.
Skontaktuj się z nami w celu ustalenia, gdzie powinieneś złożyć wniosek o wydanie wizy do Tajlandii.

Wiza tranzytowa

Wiza jest ważna 3 miesiące – maksymalna liczba wjazdów: 2

Wiza tranzytowa wydawana jest cudzoziemcom chcącym przekroczyć granicę Królestwa Tajlandii w celach:

 • podróży tranzytem przez terytorium Królestwa Tajlandii, aby udać się do innego kraju docelowego lub w celu ponownego wjazdu do kraju cudzoziemca (kategoria “TS”)
 • uczestnictwa w przedsięwzięciach sportowych (kategoria “S”) – osoby planujące zostać w Królestwie dłużej niż 1 miesiąc mogą ubiegać się o wizę dla nie-imigrantów (kategoria “O”)
 • wjazdu osoby kierującej lub członka załogi środka transportu przybywającego do portu, stacji, dworca lub miejsca na terytorium Królestwa Tajlandii (kategoria “C”)

Wymagane dokumenty

 • paszport lub inny dokument podróży, ważny minimum 6 miesięcy
 • wypełniony wniosek wizowy – pobierz wniosek
 • fotografia paszportowa wnioskodawcy (3,5 x 4,5 cm)
 • dowód na kontynuację podróży z Tajlandii (np. potwierdzony bilet lotniczy, w pełni opłacony)
 • wiza kraju docelowego w paszporcie lub dokumencie podróży
 • zaproszenie potwierdzające uczestnictwo aplikanta w przedsięwzięciach sportowych na terenie Królestwa Tajlandii
 • urzędnicy konsularni mają prawo wymagać dodatkowych dokumentów, jeśli uznają to za stosowne

Przybywający do Tajlandii na podstawie wizy tranzytowej mogą pozostać na terenie Królestwa Tajlandii przez okres nie dłuższy niż 30 dni.

Cudzoziemcy planujący pozostanie na terytorium Królestwa Tajlandii dłużej, lub chcący zmienić rodzaj wydanej wizy, powinni złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Imigracyjnym Tajlandii. Przedłużenie pobytu oraz zmiana niektórych rodzajów wiz na inny zależy wyłącznie od uznania urzędnika w Urzędzie Imigracyjnym.

Dodatkowe informacje
Obywatele niektórych państw są zobowiązani do ubiegania się o wydanie wizy jedynie w placówkach dyplomatycznych Ambasad lub Konsulatów Generalnych Królestwa Tajlandii w kraju z którego pochodzą / w kraju stałego pobytu, lub w wyznaczonej dla nich placówce dyplomatycznej.
Skontaktuj się z nami w celu ustalenia, gdzie powinieneś złożyć wniosek o wydanie wizy do Tajlandii.

Wiza Non-Immigrant

Wiza dla nie-imigrantów wydawana jest cudzoziemcom chcącym przekroczyć granicę Królestwa Tajlandii w celach:

 • wykonywania obowiązków służbowych (kategoria “F”)
 • prowadzenia działalności biznesowej/podjęcia pracy (kategoria “B”)
 • inwestycyjnych (za zgodą właściwych Ministerstw i Departamentów Tajlandii)
 • inwestycyjnych lub innych związanych z działalnością inwestycyjną, podlegających zapisom aktualnych przepisów dotyczących promocji inwestycji (kategoria “IB”)
 • podjęcia nauki, służbowej podróży studyjnej lub podróży obserwacyjnej, udziału w projektach lub seminariach, konferencjach lub kursach szkoleniowych, podjęcia nauki, by zostać zagranicznym mnichem buddyjskim (kategoria “ED”)
  podjęcia pracy jako producent filmowy, dziennikarz lub reporter (kategoria “M”)
 • prowadzenia badań naukowych, lub szkolenia bądź wykładania w instytucie naukowym (kategoria “RS”)
 • podjęcia pracy wymagającej wysokiej specjalizacji, lub jako ekspert lub specjalista (kategoria “EX”)
 • innych (kategoria “O”), w tym: połączenia z rodziną, wykonywania obowiązków dla przedsiębiorstw państwowych lub organizacji pomocy społecznej, opieki nad osobą starszą po emeryturze, poddania się leczeniu,
 • objęcia funkcji trenera sportowego (zgodnie z wymogami rządu Tajlandii), powołania na świadka lub uczestnika procesu sądowego

Wymagane dokumenty – w zależności od celu wizyty

 • wypełniony wniosek wizowy – pobierz wniosek
 • paszport lub inny dokument podróży, ważny minimum 6 miesięcy (18 miesięcy w przypadku ubiegania się o wizę na okres 1 roku)
 • fotografia paszportowa wnioskodawcy (3,5 x 4,5 cm), zrobiona w ciągu ostatnich 6 miesięcy
 • świadectwo urodzenia (kategoria “O”)
 • świadectwo małżeństwa lub dokument równoważny (kategoria “O”)
 • odpis/dokument przyjęcia z przedmiotowych szkół/uniwersytetów lub instytutów (kategoria “ED”)
 • pismo od Rady ds. Inwestycji Tajlandii (kategoria “IB”)
 • oficjalny dokument zaświadczający cel podróży z Agencji Rządowej / Ambasady lub Konsulatu / Organizacji Międzynarodowej / Przedsiębiorstwa Państwowego w Tajlandii (kategoria “F” / “B” / “ED” / “M” / “R”)
 • pismo akceptacyjne z Ministerstwa Pracy (aby otrzymać takie pismo, przyszły pracodawca w Tajlandii jest zobowiązany złożyć formularz “Form WP3” w Urzędzie ds. Administracji Zagranicznymi Pracownikami, w Departamencie Zatrudnienia Ministerstwa Pracy, tel. (02) 2452745, (02) 2453209, lub w Prowincjonalnym Urzędzie Pracy w danej prowincji. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.doe.go.th/workpermit/index.html (kategoria “B”)
 • pismo od firmy zatrudniającej z podaniem celu pobytu w Tajlandii (kategoria “B”)
 • dokumenty potwierdzające wymianę korespondencji z partnerami biznesowymi w Tajlandii (kategoria “B)
 • pismo zapraszające od firm posiadających kwalifikacje do zatrudniania obcokrajowców (kategoria “B”)
 • umowę o pracę zawierającą powód zatrudnienia wnioskodawcy, a także jego/jej wynagrodzenie, stanowisko i kwalifikacje (dokument musi być podpisany przez upoważnionego dyrektora zarządzającego i potwierdzony stemplem lub pieczęcią firmową) (kategoria “B”)
 • kopia zezwolenia na pracę wydanego przez Ministerstwo Pracy (jedynie w przypadku, gdy wnioskodawca wcześniej podejmował pracę w Królestwie) (kategoria “B”)
 • kopie dokumentów firmowych, tj.: 1) wykaz wspólników; 2) wyciąg z rejestru przedsiębiorców i zezwolenie / licencja na prowadzenie działalności; 3) profil działalności firmy; 4) szczegóły dot. działalności operacyjnej firmy; 5) wykaz zagranicznych pracowników, zawierający ich imiona i nazwiska, obywatelstwa i stanowiska; 6) mapa pokazująca gdzie usytuowana jest siedziba firmy; 7) bilans, deklaracje podatku dochodowego i podatku dochodowego od osób prawnych (Por Ngor Dor 50 i Por Ngor Dor 20), 8) deklaracja podatkowa obcokrajowca (Por Ngor Dor 91), 9) zgłoszenie do podatku VAT (Por Ngor Dor 20), itp. (kategoria “B”)
 • kopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie wnioskodawcy i listy rekomendacyjne od poprzednich pracodawców, z uwzględnieniem zakresu obowiązków i okresu świadczenia pracy (kategoria “B”)
 • dokument zawierający ilość zagranicznych turystów (tylko w przypadku turystyki biznesowej), lub dokument zawierający wykaz transakcji eksportowych, wystawiony przez bank (tylko w przypadku działalności eksportowej) (kategoria “B”)

Dokumenty, które muszą być złożone przy ubieganiu się o wizę dla nie-imigrantów zależą od potrzeb i stosowności celów wpisanych we wniosku.
Urzędnicy konsularni mają prawo wymagać dodatkowych dokumentów, jeśli uznają to za stosowne.

Kopie dokumentów firmowych muszą być podpisane przez członków Zarządu firmy i potwierdzone stemplem
lub pieczęcią firmową.

W przypadku braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów, należy przedłożyć pismo wyjaśniające przyczyny jego niezłożenia.

Wnioskodawca musi złożyć swój podpis na każdej stronie kopii dokumentów.

Dokumenty obcojęzyczne muszą być przetłumaczone na język tajski. Jeśli są przetłumaczone na język angielski, powinny być poświadczone przez notariusza lub sekcję dyplomatyczną/konsularną aplikanta.

Czas pobytu

Wizy jednokrotnego i wielokrotnego wjazdu są ważne 3 miesiące. Wizy wielokrotnego wjazdu mogą być także ważne przez okres 1 roku.

Obcokrajowcy przebywający w Tajlandii na podstawie wizy dla nie-imigrantów początkowo otrzymują zezwolenie na pobyt w Królestwie przez okres nie dłuższy niż 90 dni, chyba że Urząd ds. Imigrantów podejmie inną decyzję.

Pracownicy wykwalifikowani mogą otrzymać zezwolenie na pobyt na dodatkowe 12 miesięcy, liczone od daty wjazdu na terytorium Królestwa Tajlandii, zgodnie z regulacjami Urzędu Imigracyjnego dotyczącymi przedłużania pobytu. Przedłużenie pobytu zależy wyłącznie od uznania urzędnika w Urzędzie Imigracyjnym.

Dodatkowe informacje
Obywatele niektórych państw są zobowiązani do ubiegania się o wydanie wizy jedynie w placówkach dyplomatycznych Ambasad lub Konsulatów Generalnych Królestwa Tajlandii w kraju z którego pochodzą / w kraju stałego pobytu, lub w wyznaczonej dla nich placówce dyplomatycznej.
Skontaktuj się z nami w celu ustalenia, gdzie powinieneś złożyć wniosek o wydanie wizy do Tajlandii.

Wiza dyplomatyczna / służbowa

Na oficjalną prośbę, Ambasady i Konsulaty Generalne Królestwa Tajlandii mogą wydać wizy posiadaczom dyplomatycznych lub służbowych paszportów, którzy planują objąć stanowiska w zagranicznych placówkach dyplomatycznych, konsulatach lub organizacjach międzynarodowych na terenie Królestwa Tajlandii oraz członkom ich rodzin.

Do prośby powinna być załączona nota dyplomatyczna i/lub dokumenty wystawione przez rząd państwa wnioskodawcy lub międzynarodową organizację, poświadczające tożsamość oraz cel pobytu cudzoziemca w czasie zamieszkiwania na terytorium Królestwa Tajlandii.

Wiza kurtuazyjna

Na oficjalną prośbę, Ambasady i Konsulaty Generalne Królestwa Tajlandii mogą wydać wizy posiadaczom dyplomatycznych, służbowych lub zwykłych paszportów, którzy planują objąć wjechać na teren Królestwa Tajlandii, w celu wykonywania obowiązków służbowych, lub w innych celach.

Do prośby powinna być załączone dokumenty wystawione przez agencję rządową, rząd państwa wnioskodawcy lub międzynarodową organizację, poświadczające tożsamość oraz cel pobytu cudzoziemca w czasie zamieszkiwania na terytorium Królestwa Tajlandii.

Ważne informacje

Konsulat może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku wizowym oraz ma prawo zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Konsulat może odmówić wydania wizy bez podania przyczyny i bez zwrotu opłat.

Wiza jest wydawana na określony termin i jest ważna tylko w podanym okresie.

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?