wiza Turcja

Wiza Turcja

Wiza elektroniczna „e-wiza” – jednokrotna lub wielokrotna

E-wiza wydawana jest wyłącznie w przypadku wyjazdów turystycznych lub biznesowych.
W przypadku zainteresowania innymi typami wiz (np. wiza pracownicza, wiza studencka) skontaktuj się z nami.

Czas realizacji wizy: 2 dni robocze

Cena wizy do Turcji

  • koszt realizacji wizy różni się w zależności od rodzaju wizy i czasu jej realizacji
  • koszt opłaty konsularnej jest inny dla poszczególnych rodzajów wiz, a ustalane przez konsulat stawki są zmienne
  • gwarancja ceny po kontakcie z nami – bez dodatkowych i ukrytych dopłat

Skontaktuj się z nami, aby poznać aktualnie obowiązującą i całkowitą cenę Twojej wizy. Zadzwoń, napisz email lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego online.

Wymagane dokumenty

  • paszport ważny minimum 6 miesięcy od dnia planowanego wjazdu do Turcji
  • kolorowy skan paszportu – strona ze zdjęciem
  • formularz wizowy wypełniony komputerowo – pobierz wniosek

Dodatkowe informacje:

E-wiza to dokument niezbędny do wjazdu na teren Turcji, dokument należy wydrukować i mieć przy sobie podczas pobytu. Zastępuje „naklejki”/ „stempel” wydawane wcześniej na przejściu granicznym.

E-wiza jest ważna na całkowity okres 180 dni. Twój pobyt nie może przekroczyć 90 dni.

Na czas oczekiwania na e-wizę nie angażujemy oryginału paszportu.

Ważne informacje

Istnieje możliwość odmowy wydania wizy bez podania przyczyny i bez zwrotu opłat.

Wiza jest wydawana na określony termin i jest ważna tylko w podanym okresie.

Jeśli zostaną Państwo dłużej niż przewiduje e-wiza, istnieje prawdopodobieństwo, że zostaną Państwo ukarani grzywną, nakazem deportacji lub zakazem wjazdu do Turcji na określony czas.

Uprawnieni urzędnicy tureccy na przejściach granicznych zastrzegają sobie prawo do odmowy wjazdu na teren Turcji posiadaczowi e-wizy bez podania przyczyny.

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?