wiza USA

Wiza USA

Oferujemy pomoc przy ubieganiu się o wizę USA.

Zakres pomocy

  • ustalenie odpowiedniego typu wizy

  • przygotowanie wymaganej dokumentacji

  • wypełnienie elektronicznych wniosków wizowych

  • wypełnienie formularza DS-160

  • umówienie na rozmowę z konsulem

  • instrukcja rozmowy z konsulem

  • konsultacje

Czas realizacji wizy

  • przygotowanie dokumentów: 1-3 dni

  • czas oczekiwania na rozmowę z konsulem: 3-9 dni

Ważne informacje

Najczęstsze kategorie wizowe to wizy biznesowe B1 i wizy turystyczne B2. Wszystkie pozostałe wizy wymagają dodatkowych dokumentów z USA – zwykle z amerykańskiego urzędu imigracyjnego.

Ambasada Amerykańska w Warszawie obejmuje swoim działaniem województwa: kujawsko-pomorskie, łódzkie, lubelskie, lubuskie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie.

Konsulat Generalny w Krakowie obejmuje województwa: dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie śląskie i świętokrzyskie.

Obywatele Białorusi niemieszkający w Polsce również mogą ubiegać się o wizy nieimigracyjne w Warszawie.

Uwaga!

Amerykańska wiza nieimigracyjna nie gwarantuje wjazdu na terytorium USA.

Wiza pozwala starać się o wjazd na amerykańskim przejściu granicznym.

Jedynie urzędnik imigracyjny na przejściu granicznym jest uprawniony do wydania pozwolenia na wjazd i określenia długości pobytu w USA.

Nie wolno przekroczyć granicy USA z nieważną wizą. Wiza musi być ważna podczas wjazdu na teren USA.

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?