wiza Uzbekistan

Wiza Uzbekistan

Wiza do Uzbekistanu bez obowiązku Twojego stawiennictwa w konsulacie.

Rodzaje wiz

 • wiza turystyczna

 • wiza biznesowa

 • wiza tranzytowa

Czas realizacji wizy

 • wiza turystyczna: 3 dni robocze

 • wiza biznesowa, wiza tranzytowa: 5 dni roboczych

Do terminów realizacji należy doliczyć czas na przesłanie dokumentów do nas i czas na odesłanie paszportu z wizą przez nas.
W przypadku obsługi osobistej dokumenty w konsulacie składamy następnego dnia po ich dostarczeniu do nas.

Cena wizy do Uzbekistanu

 • koszt realizacji wizy różni się w zależności od rodzaju wizy i czasu jej realizacji
 • koszt opłaty konsularnej jest inny dla poszczególnych rodzajów wiz, a ustalane przez konsulat stawki są zmienne
 • gwarancja ceny po kontakcie z nami – bez dodatkowych i ukrytych dopłat

Skontaktuj się z nami, aby poznać aktualnie obowiązującą i całkowitą cenę Twojej wizy. Zadzwoń, napisz email lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego online.

Podstawowe wymagane dokumenty

 • paszport ważny minimum 6 miesięcy od dnia zakończenia ważności wizy, z przynajmniej dwiema wolnymi stronami
 • 2 wypełnione wnioski wizowe podpisane zgodnie z podpisem w paszporcie – pobierz wniosek
 • 2 aktualne zdjęcia:
  – nowsze niż w paszporcie i nie starsze niż 3 miesiące
  – kolorowe, na jasnym tle
  – rozmiar 3,5 x 4,5 cm
 • zaświadczenie z miejsca pracy, a dla uczniów lub studentów zaświadczenie ze szkoły lub uczelni (w języku angielskim lub rosyjskim)
 • kserokopia wszystkich stron paszportu

Pozostałe wymagane dokumenty – w zależności od celu pobytu

wiza turystyczna

 • turystyczne poparcie wizowe /do zrealizowania u nas/

wiza biznesowa

 • zaproszenie na wjazd do Republiki Uzbekistanu, wydane przez Departament Służby Konsularnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przez przedstawicielstwa MSZ Uzbekistanu lub przez terenowe organy spraw wewnętrznych OWIR

wiza tranzytowa

 • wiza państwa docelowego oraz  bilety z potwierdzonymi datami wjazdu i wyjazdu

Ważne informacje

Konsulat może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku wizowym oraz ma prawo zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Konsulat może odmówić wydania wizy bez podania przyczyny i bez zwrotu opłat.

Wiza jest wydawana na określoną we wniosku liczbę dni i jest ważna tylko w terminie podanym we wniosku.

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?